Українська страхова група

Гаряча лінія
0 800 500 349
Медичний асистанс
0 800 501 911
Про компанію

Розкриття інформації фінансовими установами

Розкриття інформації фінансовими установами

Розкриття інформації фінансовими установами

№ п/п Розділ Інформація
1. Повне найменування фінансової установи відповідно до її установчих документів Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Українська страхова група»
2. Код фінансової установи за ЄДРПОУ 30859524
3. Місцезнаходження фінансової установи 03038, м. Київ, Солом’янський р-н, вулиця Федорова Івана, буд. 32, літ. А. Код території за КОАТУУ- 8038900000
4. Перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою Інші види страхування, крім страхування життя; Перестрахування. Товариство надає послуги зі страхування та перестрахування виключно за видами, на які Уповноваженим органом видана ліцензія. Виключний перелік видів страхування та ліцензій зазначені за наступним посиланням: http://ukringroup.ua/ukr/about/presentation/licenses/
5. Відомості про власників істотної участі ( у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою):
  Відомості про учасників (засновників акціонерів) фінансової установи, які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕйТіБіАйЕйч» [ATBIH GmbH]  Місцезнаходження: Австрія, індекс 1010, місто Відень, вулиця Шоттерінг, бyдинoк 30. Володіє часткою в розмірі 90,810209 % статутного капіталу.
  Відомості про юридичних осіб, які контролюються учасниками (засновниками, акціонерами) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника) Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕйТіБіАйЕйч» [ATBIH GmbH] контролює 90,810209 % статутного капіталу таких юридичних осіб: 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДИЧНА КЛІНІКА «ДІЯ», місцезнаходження: Україна, 03038, місто Київ, вулиця І. Федорова, будинок 32 літера А, код ЄДРПОУ – 34578655. 2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АСИСТАНСЬКА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКА СЛУЖБА ДОПОМОГИ», місцезнаходження: Україна, 03038, місто Київ, вулиця І. Федорова, будинок 32- А, код ЄДРПОУ – 33945385.
  Відомості про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами- учасниками (засновниками, акціонерами) фінансової установи, які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи Юридичною особою, яка здійснює контроль за Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕйТіБіАйЕйч» [ATBIH GmbH] є нерезидент України — «ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП АГ Вінер Ферзіхерунг Группе (VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe) Адреса реєстрації — Республіка Австрія, 1010, м. Відень, вул. Шоттенрінг, буд. 30. Зареєстроване у Торговому реєстрі м. Відня за № FN75687f. Частка, якою володіє контролер складає 100 % статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕйТіБіАйЕйч» [ATBIH GmbH].
6. Відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі ПАТ «СК «УСГ» має 30 чинних ліцензій на провадження страхової діяльності. 24 ліцензії 13.01.2010 були переоформлені Держфінпослуг у зв’язку з перейменуванням ЗАТ «СК «УСГ» в ПАТ «СК «УСГ». 23.06.2016 Нацкомфінпослуг було анульвано ліцензію ПАТ «СК «УСГ» на обов’язкове страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень державними сільськогосподарськими підприємствами, врожаю зернових культур і цукрових буряків сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності у зв’язку з тим, що ПАТ «СК «УСГ» не укладало договори на такий вид страхування понад 1 рік. Дія ліцензій не зупинялася. ПАТ «СК «УСГ» не провадить господарську діяльність, що потребує одержання та/або наявності дозволу.
7. Річна фінансова та консолідована фінансова звітність Розміщені на сайті ПАТ «СК «УСГ» у розділі «Фінансова інформація» за наступним посиланням: http://ukringroup.ua/ukr/about/finance-info/
8. Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи Справа про банкрутство ПАТ «СК «УСГ» не порушувалася. Процедура санації ПАТ «СК «УСГ» не відкривалася.
9. Рішення про ліквідацію фінансової установи Рішення про ліквідацію ПАТ «СК «УСГ» ні акціонерами, ні іншим уповноваженим органом товариства або судом не приймалося.
10. Інша інформація про фінансову установу, що підлягає оприлюдненню  відповідно до Закону До укладення з клієнтом договору про надання фінансової послуги ПАТ «СК «УСГ» обов’язково додатково надає йому інформацію про фінансову послугу, що пропонується надати, із зазначенням вартості цієї послуги для клієнта, тобто у кожному конкретному випадку клієнту надається інформація про фактори які впливають на розмір страхових тарифів та страхових платежів.   Ціна/тарифи на фінансові послуги ПАТ «СК «УСГ» установлюється відповідно до методології актуарних розрахунків в страхуванні , що представляє собою сукупність прийомів дослідження порядку визначення страхових тарифів та страхових платежів в залежності від виду страхування , умов договору страхування та періоду страхування. Базові тарифи зазначаються у правилах страхування для кожного виду страхування.   Дострокове припинення надання послуг страхування може здійснюватися шляхом розірвання договору страхування з ініціативи страховика або ініціативи страхувальника при розірванні договору повертається сума страхового платежу в розмірі що розраховується з урахуванням строку дії договору до моменту його розірвання та суми виплат страхового відшкодування відповідно до вимог законодавства. Конкретні умови дострокового розірвання договору страхування передбачені у самому договорі страхування.   Захист прав споживачів фінансовою установою здійснюється шляхом розгляду та відповідного реагування на заяви та скарги які надходять в процесі діяльності, а також в окремих спірних випадках захист прав споживачів здійснюється в судовому порядку.   Крім того, повноваженнями щодо захисту прав споживачів наділені такі органи державної влади: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Адреса: 01001, м. Київ-1, вулиця Б. Грінченка, 3 Телефон довідкової телефонної служби: (044) 234-39-46, (044) 234-99-07   Головне Київське міське управління з захисту прав споживачів 04070 м. Київ, вул. Сагайдачного, 29-А (044) 417-21-01, 463-70-32   У разі, якщо ПАТ «СК «УСГ»   пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами, то розмір його винагороди   встановлюється за домовленістю сторін.   Оподаткування: згідно з п. 141.1 статті 141 Податкового кодексу України страховики зобов’язані сплачувати податок на прибуток за ставкою 18% та податок на дохід у розмірах: ·         3 % – за договорами співстрахування від об’єкта оподаткування; ·         0 % – за договорами з довгострокового страхування життя, договорами добровільного медичного страхування та договорами страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема договорами страхування додаткової пенсії.