Українська страхова група

Гаряча лінія
0 800 500 349
Медичний асистанс
0 800 501 911
Про компанію

Окремі правила кодексу ділової етики VIG

Окремі правила кодексу ділової етики VIG

Захист прав людини, дотримання законів / визнання місцевих нормативних актів

Ми підтримуємо і поважаємо захист міжнародних прав людини в нашій діловій практиці; ми проти примусової чи дитячої праці.

Ми прагнемо у всіх аспектах Кодексу ділової етики (КДЕ) відповідати встановленим законом нормам і правилам тих країн, в яких ми працюємо.

Як доповнення до місцевих правових норм, для певних проблемних регіонів співробітникам видаються додаткові правила і норми. Вони містять інформацію про законодавство і визначають поведінку, якої слід дотримуватися в певних ситуаціях. Кожен отримувач таких правил і норм зобов’язаний дотримуватися відповідної поведінки.

Більше того, наші співробітники повинні утримуватися від усіх видів діяльності, які можуть призвести VIG або її співробітників до участі в незаконних діях.

Ми поважаємо культуру і традиції різних країн та ринків, де ми пропонуємо наші страхові послуги.

Недопущення дискримінації

Ми не терпимо жодної дискримінації. Ми прагнемо сприяти забезпеченню рівних можливостей щодо зайнятості та кар’єрного росту співробітників, незалежно від їхньої віри, релігії, статі, переконань, етнічної приналежності, національності, сексуальної орієнтації, віку, кольору шкіри, особливих потреб або цивільного стану.

Ми не терпимо сексуальних домагань або залякування і завжди прагнемо ставитися один до одного з повагою і доброзичливістю.

Корупція і хабарництво

Ми виступаємо проти всіх форм корупції та хабарництва.

Корупція — це зловживання владою для особистої вигоди окремих осіб, чи то за допомогою активної або пасивної поведінки, як одержувача, так і постачальника. Співробітникам VIG забороняється будь-які форми корупції. До наступних, зокрема, відносяться:

Співробітникам Vienna Insurance Group забороняється приймати подарунки чи запрошення, або робити коштовні подарунки чи запрошення, які суперечать місцевим обмеженням та стандартам, та/або які зроблені з наміром отримати незаконну перевагу.

Співробітникам VIG заборонена інша трудова діяльність з будь-яким з конкурентів VIG. Компанія VIG може дозволити співробітнику VIG мати іншу трудову діяльність з будь-ким з клієнтів VIG, постачальників або інших ділових партнерів, якщо ця співпраця не призведе до будь-якого хабарництва або корупції.

Захист конфіденційності / даних

Дані та відомості, що надають нам клієнти, ділові партнери і співробітники в ході підприємницької діяльності підлягають конфіденційній обробці, тому персонал VIG зобов’язаний зберігати їх в таємниці.

Ми зобов’язані дотримуватися місцевих правил щодо захисту даних. Ми будемо захищати конфіденційну інформацію, надану клієнтами, діловими партнерами і співробітниками від несанкціонованого доступу третіх осіб, а нашим співробітникам буде доступна лише така інформація, яка потрібна для виконання їх обов’язків.

Інсайдерська торгівля

Інсайдерська інформація — це інформація, яка не була оприлюднена у відношенні одного або декількох емітентів фінансових інструментів, і, яка може істотно вплинути на вартість відповідних фінансових інструментів. Відповідно до правил, співробітник VIG зі знанням такої інсайдерської інформації не може вести бізнес з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами, пов’язаними з цими компаніями та не може передати таку інформацію або іншим чином зробити її доступною для третіх осіб.

Протидія відмиванню грошей та фінансуванню тероризму

Ми підтримуємо міжнародні зусилля щодо запобігання зловживанню фінансових систем з метою відмивання грошей і фінансування терористичної діяльності. Для того, щоб запобігти та відстежити такі зловживання, ми прагнемо отримувати достовірні персональні дані про наших клієнтів в усіх наших країнах, дотримуючись принципу «знай свого клієнта». Ми зобов’язуємося ретельно перевірити та, при необхідності, відмовитися від страхового бізнесу, який здається незаконним.

Захист навколишнього середовища

В основі всіх наших дій є відповідальне ставлення до навколишнього середовища. Ми піклуємось про охорону навколишнього середовища та стале економічне зростання. Екологічно безпечна діяльність — це активний елемент нашої корпоративної культури. Дбайливе використання ресурсів є важливим аспектом нашої діяльності, ми відслідковуємо всі сучасні екологічні норми та корпоративні екологічні стандарти.

Ми зобов’язуємося проявляти обережність відносно використання майна та коштів VIG, дбайливо ставитися до навколишнього середовища і досягати наших завдань відповідно до принципу стійкості.

Дії в разі спірних питань / порушень професійної етики

У разі виникнення проблем, невпевненості або, якщо спостерігається поведінка, що не відповідає вимогам КДЕ VIG, кожен співробітник має змогу зв’язатися зі своїм менеджером з персоналу відповідальним за кадрові питання у відповідній компанії, в повній конфіденційності, і це ніяк не вплине на професійну діяльність співробітника.