Українська страхова група

Гаряча лінія
0 800 500 349
Медичний асистанс
0 800 501 911
Страховий випадок

Необхідні документи

Необхідні документи

Для підтвердження факту настання страхового випадку та встановлення розміру збитку, що підлягатиме відшкодуванню, надайте страховій компанії необхідні документи:

 1. Письмова заява про настання страхового випадку та виплату страхового відшкодування
 2. Оригінал Договору страхування
 3. Документ, що посвідчує право користування автомобілем або право власності:
  • свідоцтво про реєстрацію чи тимчасовий реєстраційний талон
  • довіреність
  • договір купівлі-продажу
  • договір оренди, договір лізингу
  • інші документи, що підтверджують майновий інтерес у відповідності до чинного законодавства України.
 4. Посвідчення водія, що керував ТЗ під час настання страхового випадку
 5. Документ, що посвідчує особу  (паспорт, військовий квіток) та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера платника податку Страхувальника та/або Вигодонабувача. Юридична особа додає копії Довідки про присвоєння коду ЄДРПОУ, Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та Свідоцтва про сплату податку.
 6. Документ, що посвідчує право керування застрахованим ТЗ  (довіреність, Договір оренди, шляховий лист і т.д.)
 7. Довідки уповноважених державних органів України, що підтверджують факт настання, причини та наслідки страхового випадку:
  • при ДТП – довідку про реєстрацію ДТП та Довідку про обставини ДТП, видану уповноваженим на це державним органом. В документі мають бути зазначені обставини, наслідки пригоди, стан водіїв – учасників ДТП та технічний стан їх ТЗ. Ви можете також надати копію постанови про порушення або відмову в порушенні кримінальної справи за фактом ДТП
  • при ПДТО – довідку з органів МВС із зазначенням повного імені  (назви) Страхувальника та Користувача ТЗ; марки, моделі та державного реєстраційного номеру ТЗ; місця, часу та обставин настання події; переліку пошкоджень, завданих ТЗ та/або додатковому обладнанню
  • в разі викрадення – довідку  (або копію процесуального документу) органів МВС або інших компетентних органів про факт та обставини настання події, що має ознаки страхового випадку, у разі порушення кримінальної справи – довідку, копію постанови з органів МВС про порушення кримінальної справи та про зупинення або закінчення досудового слідства
  • в разі дії стихійного лиха – довідку з метеорологічної чи сейсмологічної служби про стихійне лихо в місці настання страхового випадку або довідку відповідної дорожньої служби, комунальної служби, служби благоустрою, місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування
  • якщо сталися пожежа або вибух – довідку органів пожежного нагляду, щодо причини пожежі, із зазначенням повного імені (назви) власника ТЗ, марки, моделі і державного реєстраційного номеру ТЗ, місця та часу пошкодження ТЗ, переліку пошкоджень, завданих ТЗ та/або додатковому обладнанню.
 8. Страхова компанія має право вимагати документ (копію постанови або інше) судових органів про притягнення винної сторони до відповідальності.
 9. При наявності збитків, завданих внаслідок пошкодження лише автомобільного скла, представник страхової компанії за Вашої участі складає акт огляду пошкодженого ТЗ. При цьому він має право оглянути місце настання такого страхового випадку.
 10. Документи, що підтверджують розмір збитків внаслідок настання страхового випадку, а саме:
  • кошториси ремонтних робіт, рахунки-фактури, наряди-замовлення тощо
  • документи, що підтверджують оплату виконання відновлювальних робіт
  • документи, що підтверджують витрати по транспортуванню пошкодженого ТЗ
  • необхідні і доцільно здійснені витрати по спасінню застрахованого ТЗ та/або по запобіганню можливого збільшення збитку, отримання Довідки вповноважених органів
  • для визначення розміру збитків, страховою компанією може бути використаний акт автотоварознавчої експертизи, виконаної спеціалізованою експертною організацією або фахівцем, який має відповідне право на проведення таких робіт.

Експертну організацію обирає страхова компанія або Ви (за погодженням з СК). Якщо проведення експертного дослідження призначила страхова компанія, то вона оплачує витрати на послуги експертів. У разі Вашої незгоди із висновком такої експертизи, Ви маєте право замовити за власний рахунок проведення іншої експертизи за участю страхової компанії

Документи надаються у формі оригінальних примірників; нотаріально завірених копій; копій, за умови надання страховій компанії можливості звірення їх з оригінальними примірниками документів

call center: (044) 503 99 99                                                   e-mail: callcenter@ukringroup.ua

Заява на виплату страхового відшкодування за договором страхування КАСКО

Пояснення та схема до Заяви КАСКО

Європротокол

Повідомлення про настання ДТП за договором ОСЦПВ

Заява про виплату страхового відшкодування за договором ОСЦПВ